Muzealny projekt edukacyjny o charakterze partycypacyjnym, skierowany do różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież i osoby dorosłe). Projekt miał na celu przybliżenie uczestnikom specyfiki działalności placówki i jej zasobów. 
Efektem projektu były trzy trasy zwiedzania tomaszowskiego muzeum w sposób interaktywny, nietypowy w formie, skierowanych do określonych, wybranych przez uczestników, grup odbiorców (np. rodziny, młodzież, seniorzy osoby dorosłe, zwiedzający indywidualny lub zwiedzający grupowo).
Podczas tego projektu wcieliłem się w rolę lidera grupy projektowej. Moim zadaniem było przeprowadzenie uczestników przez proces kreatywny, którego efektem są 3 trasy zwiedzania. 
Kolejnym zadaniem było stworzenie identyfikacji projektu oraz przygotowanie wszystkich materiałów drukowanych oraz digitalowych na potrzeby realizacji projektu.
Poniżej jedna z gier/tras powstałych podczas projektu. Teczka oraz materiały, które można zbierać podczas pokonywania zaplanowanej trasy zwiedzania.
Filmik do wydarzenia na Facebooka, promujący otwarcie tras dla zwiedzających.
do góry