„Uwolnić z magazynów. Muzealia okiem nie muzealników” to  partycypacyjny projekt wystawienniczo – edukacyjny, realizowany przez tomaszowskie Muzeum  dzięki nagrodzie przyznanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi  w ramach konkursu „ Koalicje Kultury” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „ Bardzo Młoda Kultura 2016- 2018” . Przygotowania do realizacji programu rozpoczęły się 1 czerwca 2017 r. Obecnie trwają intensywne prace przygotowawczo - organizacyjne – przygotowanie dokumentacji, niezbędnych deklaracji, ankiet, projektowanie logo, materiałów promocyjnych, opracowywanie konspektów warsztatów i pomocy edukacyjnych, przygotowania zaplecza technicznego i infrastruktury. Od 8 września  2017 r. realizowane będą spotkania warsztatowe, których efekt będzie można zobaczyć 21 października br.
Program „Uwolnić z magazynów. Muzealia okiem nie muzealników”  był realizowany z okazji Jubileuszu 90 lecia istnienia Muzeum w Tomaszowie Maz. im. A. hr. Ostrowskiego przypadającego w 2017 r. Projekt miał umożliwić nie muzealnikom, czyli osobom nie związanym z  muzeum i muzealnictwem,  poprzez warsztaty w muzeum, poznanie placówki - specyfiki jej działalności, „oswojenie się” z instytucją i muzealiami . Efektem spotkań było przygotowanie wystawy czasowej „Reminiscencje” na bazie wybranych przez uczestników Projektu zabytków z muzealnych magazynów. 
Kuratorem wystawy (liderem) był „nie muzealnik” - absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunku Wzornictwo i student II roku Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi ( studia II stopnia) Kajetan Luteracki. Był on odpowiedzialny również za oprawę graficzną projektu.
Uczestnicy w ramach Projektu zrealizowali cały proces powstawania ekspozycji: począwszy od kwerendy (wywiadu), wyboru eksponatów, opracowania scenariusza,  po aranżację, jej promocję i kuratorskie oprowadzenie. Projekt obejmował dwanaście 120minutowych spotkań warsztatowych realizowanych przez pracowników merytorycznych Muzeum, we współpracy, w koalicji z Partnerem Projektu – Towarzystwem Przyjaciół Muzeum.
Patronat Honorowy nad Projektem objął Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, 
Patronat medialny: Tomaszowski Informator Tygodniowy, Radio FAMA, Telewizja aMazing Tomaszów Mazowiecki.
do góry